2020.05.15

4s4ki インタビュー掲載

 

音楽情報メディア「Spincoaster」に4s4kiのインタビューが掲載されました。

 

“クソな人生”を生き抜く処世術。4s4kiが辿り着いた桃源郷と、その先の景色